Coulomb blockade from the shell of an InP-InAs core-shell nanowire with a triangular cross section

D. J.O. Göransson, M. Heurlin, B. Dalelkhan, S. Abay, M. E. Messing, V. F. Maisi, M. T. Borgström, H. Q. Xu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coulomb blockade from the shell of an InP-InAs core-shell nanowire with a triangular cross section”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi