Countercurrent operation in the dilute-acid hydrolysis of cellulose for ethanol production

Pär Pettersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Countercurrent operation in the dilute-acid hydrolysis of cellulose for ethanol production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap