Counterintuitive Electrostatics upon Metal Ion Coordination to a Receptor with Two Homotopic Binding Sites

Vidar Aspelin, Anna Lidskog, Carlos Solano Arribas, Stefan Hervø-Hansen, Björn Stenqvist, Richard Chudoba, Kenneth Wärnmark, Mikael Lund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat