Country characteristics and non-indigenous species

Ing-Marie Gren, Tomas Thierfelder, Helena Berglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Country characteristics and non-indigenous species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap