Coupled dynamics of iron, manganese, and phosphorus in brackish coastal sediments populated by cable bacteria

Martijn Hermans, Marina Astudillo Pascual, Thilo Behrends, Wytze K. Lenstra, Daniel J. Conley, Caroline P. Slomp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coupled dynamics of iron, manganese, and phosphorus in brackish coastal sediments populated by cable bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi