COVID-19 and ANCA-associated vasculitis: Recommendations for vaccine preparedness and the use of rituximab

Annette Bruchfeld, Andreas Kronbichler, Federico Alberici, Fernando C. Fervenza, David R.W. Jayne, Mårten Segelmark, Vladimir Tesar, Wladimir M. Szpirt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1758-1760
Antal sidor3
TidskriftNephrology Dialysis Transplantation
Volym36
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2021 sep. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin
  • Reumatologi och inflammation

Citera det här