CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares: Framgångsrik utveckling med CPUP - kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares: Framgångsrik utveckling med CPUP - kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions