Creating an Opportunity to Reflect: Ear Acupuncture in Anorexia Nervosa – Inpatients' Experiences

Siiri Hedlund, Kajsa Landgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
Filter
Inbjuden talare

Sökresultat