Creating institutional preconditions for knowledge flows in cross-border regions

Johan Miörner, Elena Zukauskaite, Michaela Trippl, Jerker Moodysson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat