Creating our Editorial Board Position Statement on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Andrew Burton-Jones, Saonee Sarker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

The purpose of this editorial is to share our Editorial Board’s Position Statement on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) and
provide some of the background behind it, the process of creating it, and the journey from here.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)iii-xii
TidskriftMIS Quarterly
Volym45
Nummer4
StatusPublished - 2021 dec.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Creating our Editorial Board Position Statement on Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här