Crisis communication in a new world: Reaching multicultural publics through old and new media

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Crisis communication in a new world: Reaching multicultural publics through old and new media”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap