Critical factors in the return-to-work process. Perspectives of individuals with mental health problems, vocational rehabilitation professionals, and employers.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

811 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat