Critical Modulation of Hematopoietic Lineage Fate by Hepatic Leukemia Factor

Martin Wahlestedt, Vasileios Ladopoulos, Isabel Hidalgo, Manuel Sanchez Castillo, Rebecca Hannah, Petter Säwén, Haixia Wan, Monika Dudenhöffer-Pfeifer, Mattias Magnusson, Gudmundur L. Norddahl, Berthold Göttgens, David Bryder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Critical Modulation of Hematopoietic Lineage Fate by Hepatic Leukemia Factor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology