Critical raw material supply matters and the potential of the circular economy to contribute to security

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)74-78
TidskriftIntereconomics
Volym58
Nummer2
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Nationalekonomi

Citera det här