Critical recurrence in real quadratic and rational dynamics

Mats Bylund

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

137 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Critical recurrence in real quadratic and rational dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics