Crizotinib and PARP inhibitors act synergistically by triggering apoptosis in high-grade serous ovarian cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Crizotinib and PARP inhibitors act synergistically by triggering apoptosis in high-grade serous ovarian cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science