Cross-country differences in preferences for leisure

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cross-country differences in preferences for leisure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi