Cross-Point Arrays with Low-Power ITO-HfO2 Resistive Memory Cells Integrated on Vertical III-V Nanowires

Karl-Magnus Persson, Saketh, Ram Mamidala, Olli-Pekka Kilpi, Mattias Borg, Lars-Erik Wernersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cross-Point Arrays with Low-Power ITO-HfO2 Resistive Memory Cells Integrated on Vertical III-V Nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar