Cross section asymmetry of two-body carbon disintegration 12C(γ,p)11B with polarized photons at energy 40–50 MeV

D. Burdeinyi, J. Brudvik, K. Fissum, V. Ganenko, K. Hansen, L. Isaksson, K Livingston, M. Lundin, B. Nilsson, Bent Schröder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The cross section asymmetry of C12(γ,p01)B11 and C12(γ,p2−6)B11 reactions has been studied at the energy range 40–55 MeV, using linearly polarized tagged photons of the MAX-lab facility. The asymmetry of the C12(γ,p01)B11 processes, which assume the one-body mechanism of the reaction, is Σ≈0.82±0.05 for photon energies 45–50 MeV. The asymmetry for the C12(γ,p2−6)B11 reactions, which produce a maximum at excitation energy ∼6 MeV, is Σ≈0.53±0.13 for a photon energy 49 MeV. It is close to the asymmetry of reaction of the free deuteron photodisintegration, and can be resulted from the two-body mechanism of the photon absorption.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)321-331
Antal sidor11
TidskriftNuclear Physics A
Volym957
DOI
StatusPublished - 2017 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cross section asymmetry of two-body carbon disintegration 12C(γ,p)11B with polarized photons at energy 40–50 MeV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här