Cross-Sectoral Mobility Funding and the Challenge of Immersion: The Case of SSH

Tomas Hellström, Christina Hellström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cross-Sectoral Mobility Funding and the Challenge of Immersion: The Case of SSH”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap