Cryogelation of Chitosan Using Noble-Metal Ions: In Situ Formation of Nanoparticles.

Dmitry Berillo, Bo Mattiasson, Harald Kirsebom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cryogelation of Chitosan Using Noble-Metal Ions: In Situ Formation of Nanoparticles.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar