Crystal structures and supramolecular assembly of 1 : 2 piperazine with o- and p-nitrophenol

Ya Xiong, TC An, C He, Y Liu, J Chen, CH Zha, Hans Karlsson, XM Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Crystal structures and supramolecular assembly of 1 : 2 piperazine with o- and p-nitrophenol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi