Cubic, hexagonal and tetragonal FeGex phases (x = 1, 1.5, 2): Raman spectroscopy and magnetic properties

A. Kúkoľová, M. Dimitrievska, A. P. Litvinchuk, S. P. Ramanandan, N. Tappy, H. Menon, M. Borg, D. Grundler, A. Fontcuberta i Morral

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cubic, hexagonal and tetragonal FeGex phases (x = 1, 1.5, 2): Raman spectroscopy and magnetic properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi