Cultivating the Compassionate Self: an Exploration of the Mechanisms of Change in Compassionate Mind Training

Marcela Matos, Cristiana Duarte, Joana Duarte, José Pinto-Gouveia, Nicola Petrocchi, Paul Gilbert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cultivating the Compassionate Self: an Exploration of the Mechanisms of Change in Compassionate Mind Training”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap