Cultural and linguistic influence on brain organization for language and possible consequences for dyslexia: a review.

Barbro Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

190 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cultural and linguistic influence on brain organization for language and possible consequences for dyslexia: a review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap