Cultural Materiality: The correlation between material and cultural capital in the late eighteenth century Stockholm elite burgher home

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cultural Materiality: The correlation between material and cultural capital in the late eighteenth century Stockholm elite burgher home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora