Current approaches to measuring human islet-antigen specific T cell function in type 1 diabetes.

S I Mannering, F S Wong, I Durinovic-Belló, B Brooks-Worrell, T I Tree, Corrado Cilio, N C Schloot, R Mallone

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

46 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Current approaches to measuring human islet-antigen specific T cell function in type 1 diabetes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap