Current issues in pictorial semiotics. Lecture one: The Quadrature of the Hermeneutic Circle.

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

144 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Current issues in pictorial semiotics. Lecture one: The Quadrature of the Hermeneutic Circle.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora