CXCL2-CXCR2 axis mediates αV integrin-dependent peritoneal metastasis of colon cancer cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CXCL2-CXCR2 axis mediates αV integrin-dependent peritoneal metastasis of colon cancer cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap