Cyclic bond behavior of FRCM composites applied on masonry substrate

Alessandro Bellini, Seyedmohammad Kahangi Shahreza, Claudio Mazzotti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cyclic bond behavior of FRCM composites applied on masonry substrate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar