Cystatin C and creatinine-based eGFR levels and their correlation to long-term morbidity and mortality in older adults

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cystatin C and creatinine-based eGFR levels and their correlation to long-term morbidity and mortality in older adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap