Cytogenetic abnormalities in Acute Myeloid Leukemia in Sweden. A population based study.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    382 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Cytogenetic abnormalities in Acute Myeloid Leukemia in Sweden. A population based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap