Cytogenetic nomenclature

Sverre Heim, Felix Mitelman

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cytogenetic nomenclature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology