Dömd utan att förstå

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

En intellektuell funktionsnedsättning är en sårbarhetsfaktor förknippad
med diskriminering, stigmatisering och andra former av
utsatthet. Att säkerställa att personer med intellektuell funktionsnedsättning
får sina intressen och rättigheter tillgodosedda i alla delar av
rättssystemet är angeläget. Straffsystemet omfattar flera av samhällets
mest ingripande verktyg och gör anspråk på att fastställa skuld
och utdöma straff efter förtjänst. Hur vanligt är det att personer med allvarlig intellektuell funktionsnedsättning åtalas och döms för brott? Vad finns det för möjligheter att undvika en brottmålsprocess när den som misstänks har en allvarlig intellektuell funktionsnedsättning? Och vilken betydelse kan (och bör) en
intellektuell funktionsnedsättning ha vid den rättsliga prövningen?
I föreliggande text tar jag mig an dessa frågor med ambitionen att
kartlägga kunskapsluckorna, diskutera kritik som riktats mot det svenska rättssystemet och identifiera centrala frågor för vidare undersökning. Texten innehåller definition och beskrivning av intellektuell funktionsnedsättning i straffrättslig kontext. Därefter presenteras en översikt över de straffrättsliga regler och
bedömningar som aktualiseras, samt en genomgång av de utredningar
och lagförslag som diskuterats rättspolitiskt gällande lagöverträdare
med intellektuell funktionsnedsättning. Avslutningsvis diskuteras centrala
frågor och förutsättningar för en mer omfattande vetenskaplig
undersökning av rättstillämpningen. Min analys visar på flera brister i den rådande ordningen och på behovet av en mer utförlig kartläggning av hur personer med intellektuell funktionsnedsättning åtalas, döms och straffas i Sverige.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMed unga i fokus
Undertitel på värdpublikationfestskrift till Kerstin Nordlöf
RedaktörerAndreas Anderberg, Laura Ervo, Eleonor Kristoffersson
FörlagIustus förlag
Antal sidor40
ISBN (tryckt)978-91-7737-195-3
StatusPublished - 2023

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Straffansvar
  • Tillräknelighet
  • Rättspsykiatri
  • Straffrätt

Citera det här