Dabigatran and its reversal with recombinant factor VIIa and prothrombin complex concentrate: A Sonoclot in vitro study

Sacha Solbeck, Caroline Nilsson, Martin Engström, Sisse R. Ostrowski, Par I. Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dabigatran and its reversal with recombinant factor VIIa and prothrombin complex concentrate: A Sonoclot in vitro study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science