Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna - Men för flickorna var det ingen skillnad – Bunkefloprojektet följde grundskoleelever under nio år

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

One aim of the Bunkeflo project is to evaluate if daily school physical activity (PA) is associated with higher final school grades and improved eligibility for upper secondary school. One elementary school extended PA throughout elementary school to 200 minutes/week while control schools continued with in mean 60 minutes/week. We then registered final school grades and eligibility for upper secondary school in children who began first grade in the intervention school during the years before the intervention (1994-1997) and in the children who started 1998-2003 (that is, who had daily PA during the 9 compulsory school years). We also registered final school grades and eligibility for upper secondary school in all Swedish children who started school 1998-2003. We found that boys in the intervention group had higher eligibility rates and higher grade scores than boys who finished the same school before the intervention was implemented as well as higher in all Swedish boys. These differences in were not seen in girls. Daily school PA through elementary school is associated with higher final grade scores and higher eligibility rates for upper secondary school in boys.

Bidragets översatta titel Daily physical activity during the nine compulsory school years improves academic school results in boys but not girls - a prospective controlled intervention study
Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym116
StatusPublished - 2019 jan. 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna - Men för flickorna var det ingen skillnad – Bunkefloprojektet följde grundskoleelever under nio år”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här