Dagmar Haumann, Adverb licensing and clause structure in English (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 105). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2007. Pp. ix+435.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)238-243
TidskriftJournal of Linguistics
Volym44
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här