Daily physical activity related to aerobic fitness and body fat in an urban sample of children.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

56 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Daily physical activity related to aerobic fitness and body fat in an urban sample of children.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap