Dairy Consumption, Lactase Persistence, and Mortality Risk in a Cohort From Southern Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dairy Consumption, Lactase Persistence, and Mortality Risk in a Cohort From Southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap