Data acquisition, processing and filtering for reliable 3D resistivity and time-domain induced polarisation tomography in an urban area: Field example of Vinsta, Stockholm

Matteo Rossi, Torleif Dahlin, Per Ivar Olsson, Thomas Günther

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

639 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Data acquisition, processing and filtering for reliable 3D resistivity and time-domain induced polarisation tomography in an urban area: Field example of Vinsta, Stockholm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences