Data analysis for discovering the protein profile dynamics of the human ovarian follicular fluid and BRAF mutated metastatic melanoma tissue. -

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

85 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Data analysis for discovering the protein profile dynamics of the human ovarian follicular fluid and BRAF mutated metastatic melanoma tissue. -”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology