Data-driven control of infinite dimensional systems: Application to a continuous crystallizer

Pauline Kergus

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Data-driven control of infinite dimensional systems: Application to a continuous crystallizer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap