Data Narrator: Digital Chronotopes in Contemporary Chinese Science Fiction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

In this brief comparison of three examples from contemporary Chinese SF, we see the impossible topology of the digital realm envisioned as a lightscape, a seascape, and as a cityscape under surveillance. The digital chronotopes explored include the computer-generated alternative reality in Liu Cixin's The Three-Body Problem, the ocean of data in Tang Fei's “Call Girl,” and language as World Wide Web in Ma Boyong's “The City of Silence.”
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)133-140
TidskriftSFRA Review
Volym50
Nummer2-3
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Annan data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Data Narrator: Digital Chronotopes in Contemporary Chinese Science Fiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här