Data Narrator: Digital Chronotopes in Contemporary Chinese Science Fiction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Data Narrator: Digital Chronotopes in Contemporary Chinese Science Fiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Computer Science

Medicine and Dentistry