DATAEKONOMIER: Om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader

Stefan Larsson, Fredrik Åström (Medarbetare), Anders Jensen-Urstad (Medarbetare)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

360 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna är medvetna om det eller ens har någon praktisk möjlighet att påverka. Detta får direkta konsekvenser för konkurrensens förutsättningar, men aktualiserar också frågan om hur dataskydd, konkurrens och det bredare konsumentskyddet förhåller sig till varandra och, i förlängningen hur de olika tillsynsmyndigheterna kunde bättre positionera sig.

I ljuset av pågående regleringsdiskussioner i både Europa och USA kring digitala plattformars konkurrenspåverkan syftar denna studie till att öka kunskapen om vilken roll individers data – inklusive personuppgifter – spelar på digitala och digitaliserade marknader.

Studien inkluderar en begreppsdiskussion baserad på en genomgång av både mångfacetterad och kritisk litteratur om hur man kan förstå de dataekonomier som involverar digitala plattformar. Plattformarna och den marknadslogik de representerar kan förstås på flera sätt, och i denna rapport diskuteras begrepp som datafiering, skalbarhet, artificiell intelligens (AI), digitala ekosystem och transparensfrågor.

Utöver begreppsdiskussionerna redovisas två empiriska studier, som även kompletteras av en bibliometrisk analys över områdets forskningslitteratur:
1.) en kartläggning av närvarande tredjepartsspårare, det vill säga så kallade kakor (eller cookies), på ett urval av för den svenska marknaden relevanta hemsidor inom fem sektorer (mediehus, handel/retail, bank/försäkring, offentlig sektor, vård/hälsa);
2.) resultat från webbspårningsstudien användes i intervjuer med fyra digitala fokusgrupper om 10–12 deltagare i varje.

Rapporten rekommenderar att tredjepartsproblematiken och datahandlande marknader bör ägnas mer uppmärksamhet eftersom det både från ett individ- och företagsperspektiv är en icke-transparent praktik. Dvs., det finns ett behöva av att stimulera transparens i dataekonomierna.

Mycket talar för att dataekonomier och kommersiella plattformsaktörers dominans föranleder ett ökat samverkansbehov mellan tillsynsmyndigheter som Datainspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket.
Originalspråksvenska
FörlagKonkurrensverket
Antal sidor136
StatusPublished - 2020 nov. 11
EvenemangWebbinarium: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället - Datainspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Internet, Sverige
Varaktighet: 2020 nov. 122020 nov. 12
https://www.datainspektionen.se/utbildningar/webbinarium-12nov/

Publikationsserier

Namn
ISSN (elektroniskt)1652-8069

Bibliografisk information

Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet där han leder en forskargrupp inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar. Han är jurist och disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan samhällsbyggnadsteknik

Fria nyckelord

 • dataekonomier
 • digitala plattformar
 • tredjepartsaktörer
 • tredjepartsspårning
 • cookies
 • konsumenters medvetenhet
 • brist på transparens
 • konkurrens
 • AI
 • algortimer
 • kommersiella datapraktiker
 • data och värde

Citera det här