Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten

Daniel Kardefelt-Winter, Marcin De Kaminski, Elza Dunkels, Håkan Hydén

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Sammanfattning

Vi forskare som står bakom den här artikeln har tidigare kritiserat debatten kring nät- och dataspelsberoende för att vara missvisande. Vi menar att nättid eller dataspelande i sig inte har något att göra med vare sig försämrade studieresultat eller rubbad dygnsrytm. Forskningen har på senare år antytt att överdrivet dataspelande bör ses som ett uttryck för underliggande problem, på samma sätt som överdrivet engagemang i vad som helst kan vara uttryck för underliggande problem.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationDagens nyheter (DN debatt)
StatusPublished - 2014 mars 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här