David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

What did make Europe's development different from that of other parts of the world?
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)336-338
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym117
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991 (by David Herlihy)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här