David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora