David I Kertzer, "The Popes against the Jews: the Vatican’s role in the rise of modern anti-Semitism" (2001)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)230-231
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Popes against the Jews: the Vatican’s role in the rise of modern anti-Semitism (2001) (by David I Kertzer)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här