DCIP tomografi för kartläggning av jorddjup och strukturer i berg

Per-Ivar Olsson, Torleif Dahlin, Sara Johansson, Matteo Rossi, Mathias Ronczka

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivetPeer review

123 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det finns planer på att bygga ett energilager i berget vid Önneslöv nära Dalby i Skåne. Berggrunden utgörs av en del av Romeleåsen och består huvudsakligen av gnejs med inslag av amfibolit och diabasgångar. Området ligger omedelbart söder om Sydstens stora bergtäkt, där det framgår att berget till stora delar är kraftigt uppsprucket med lervittrade zoner av olika storlek. I samband med byggande genom zoner med sprickor och vittring finns risk för problem med inläckage av vatten och stabilitet. Vidare kan variationer i djup till bergets överyta ge stabilitetsproblem i de övre delarna av en tänkt konstruktion.

Elektrisk resistivitetstomografi (ERT) är en etablerad förundersökningsmetod inför tunnelprojekt, och har använts i stor skala för bland annat Hallandsåstunneln. Metoden ger kontinuerliga modeller av variationer i bergets elektriska egenskaper som kan kopplas till variationer i bergets mekaniska och hydrauliska egenskaper. Då elektrisk resistivitet (DC) kombineras med inducerad polarisation (IP) kallas metoden DCIP-tomografi, vilken kan ge ytterligare information om variationer i materialegenskaper i berget. Med hjälp av nya förbättrade metoder för datainsamling, förprocessering och tolkning är det möjligt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samla in stora mängder IP-data av god kvalitet, vilket banar väg för bättre och mera nyanserade modeller av berget och variationer i dess egenskaper. Den nyutvecklade tekniken har testats i full skala vid Önneslöv, där tre parallella DCIP sektioner om 1 km med ett maximalt undersökningsdjup på cirka 170 m, plus en 800 m lång korsande sektion har mätts. Vidare har DCIP loggning utförts i två hammarborrhål ned till 200 m djup. I samma borrhål har det även gjorts loggning av diameter, naturlig gammastrålning, seismisk gånghastighet samt flöde under pumpning.

Den geologiska tolkningen av DCIP resultaten stämmer väl överens med vad man kan förvänta sig då man jämför modellerna med dokumentationen av jorddjup samt variation i sprickighet och vittringsgrad från borrningarna. Fördelen med DCIP resultaten är att man får kontinuerliga modeller som kan kopplas till variation i jorddjup, strukturer i berget och hydrogeologiska förutsättningar. De kombinerade undersökningarna med ytbaserade mätningar och borrhålsmätningar kompletterar varandra och ger en säkrare totalbild av variationer i bergförhållandena.
Bidragets översatta titel DCIP tomography for mapping of depth to rock and bedrock structures
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2017 mars 13
EvenemangBergmekanikdagen - Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2017 mars 13 → …
http://www.befoonline.org

Konferens

KonferensBergmekanikdagen
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period2017/03/13 → …
Internetadress

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geofysik

Nyckelord

  • DCIP Teknisk Geologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”DCIP tomografi för kartläggning av jorddjup och strukturer i berg”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här